S3 CoP – en nystart för samarbeten inom S3

Den 28–29 november arrangerade EU-kommissionen eventet ”S3 Forum” i Barcelona som diskuterade den nya samverkansformen S3 Community of Practice och ger möjligheter till interregional samverkan inom regionernas strategier för smart specialisering (S3). Eventet arrangerades av EU-kommissionens S3 CoP-sekritariat tillsammans med Katalonien under det spanska ordförandeskapet i ministerrådet. På plats från Norra Sverige var en stor delegation från Jämtland Härjedalen, Norrbotten och North Sweden European Office.

S3 Forum är avsett som ett årligt event och arrangerades nu för första gången som ett fysiskt event med över 340 deltagare från hela Europa efter att en digital version arrangerades mars 2023. Eventet lägger fokus på regionernas arbete med smart specialisering där regioner gör prioriteringar för användningen av vissa regionalfondsmedel. Syftet med eventet är att skapa en regional plattform för lärande om S3 strategier och implementering.  

Centralt under konferensen var det relativt nya begreppet S3 Commmunity of Practice (S3CoP) som innehåller visst stöd till regionerna i arbetet med S3 och arbetet med de tematiska S3 plattformarna där regioner med liknande S3 prioriteringar bjuds in att starta och registrera ett partnerskap för interregional samverkan på ett tematiskt område.  

Eventet arrangerades av EU-kommissionens enhet för regionalpolitik DG REGIO och mer specifikt av deras sekretariat för S3CoP tillsammans med den spanska regionen Katalonien under det spanska EU-ordförandeskapet. Konferensen var organiserad kring de olika komponenterna av S3 arbetet och paneler med deltagande från EU-kommissionen och regioner fick möjligheten att diskutera utmaningar i arbetet och de stödformer som finns att tillgå. Bland annat Regional Innovation Valleys (RIV) och Interregional Innovation Investments (I3).  

Konferensen öppnades av Catherine Wendt, enhetschef för Smart and Sustainable Growth vid EU-kommissionens DG REGIO och gästades också av flera tjänstepersoner på centrala positioner. Från norra Sverige deltog förutom Niklas Johansson, North Sweden European Office, även en delegation från Region Norrbotten och Jämtland. Även svenska Tillväxtverket var på plats i Barcelona och deltog under eventets två dagar.  

Eventet fokuserade främst på möjligheten för regioner att utbyta erfarenheter kring smart specialisering och gav inte så stora insikter kring hur S3 kommer att se ut i framtiden eller andra nyheter kring finansieringskällor. Däremot så presenterade EU- kommissionen den nya S3 CoP Observatory som är en något med omfattande vidareutveckling av den tidigare Eye@RIS3 där alla regionernas S3 prioriteringar görs tillgängliga och sökbara. Under eventet redogjorde EU-kommissionen för de stöd som görs tillgängligt för de tematiska S3 partnerskapet (TSSP) i form av upphandlade konsulter som bidrar till att driva arbetet framåt samt vilka stödformer som valts av partnerskapen. 

Detta möte ska också ses i skenet av de stundande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget efter 2027 där flera enheter inom EU-kommissionen positionerar sig för att vara med och styra utvecklingen av innovationspolitiken och S3 i kommande programperiod. Det snarliga konceptet Partnership for Regional Innovation (PRI) har lanserats av framförallt EU-kommissionens enhet för forskningspolitik DG RTD och det gemensamma forskningscentret Joint Research Center (JRC) som en vidareutveckling av S3 med liknande ambitioner som S3 CoP. Båda koncepten ger utökade möjligheter för regioner att utvecklas sitt arbete med S3 och utöka sitt interregionala engagemang men det är fortfarande oklart hur denna utveckling kommer att påverka förordningarna inför kommande programperiod.  

Oavsett vilka begrepp som kommer att användas i framtiden har Europaforum Norra Sverige tagit fram en position som ger ett antal rekommendationer om viktiga komponenter för ett vidareutvecklat system för smart specialisering.

/Niklas Johansson

Läs mer om eventet här

Läs EFNS positionspapper här

06 Dec 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information