Svenska banken Landshypotek på europeisk skogsdag i Bryssel

Inte mindre än sex lagförslag är aktuella samtidigt som påverkar skogar inom EU. Men det som påverkar skogar påverkar också skogarnas ägare. Det perspektivet lyfte hållbarhetschef Martin Kihlberg från svenska banken Landshypotek på en skogsdag i Bryssel i början av året.

Den europeiska skogsinnovationsdagen den 18 januari i Bryssel arrangerades av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog tillsammans med andra skogsaktörer i Bryssel. North Sweden European Office har tagit en aktiv roll i skogsdelen av nätverket under året och ser samarbetet som betydelsefullt för att samla stöd i skogsfrågan från regioner över hela EU.

– Vi behöver alla vänner vi kan och vi svenskar är absolut inte ensamma inom EU om att vara kunniga på skog, säger Gölin Carina Christiansen på North Sweden European Office som jobbar med frågor runt skog och bioekonomi.

På Skogsdagen som hölls på delstaten Bayerns representation vid Europeiska unionen i Bryssel nära Europaparlamentet redogjorde Martin Kihlberg från Landshypotek för hur de mindre skogsägarna i EU riskerar att missgynnas ekonomiskt av flera av de nya lagförslagen. Detaljstyrning av skogsbruk och finansiering av skogsbruk som i Avskogsningsförodningen, Förnybartdirektivet och taxonomin, riskerar att lägga stora administrativa kostnader och juridiska risker för skogsskötsel och skogsbruk som missgynnar de små i förhållande till större bolag som har mer resurser att lägga på administration och juridiska bedömningar. Landshypotek kommer att vidareutveckla resonemanget på Bioekonomiriksdagen i Umeå den 22 och 23 februari.

Även North Sweden lyfte under skogsdagen vikten av att skydda de små skogsägarna och att det finns 16 miljoner inom EU.

– De övergripande trenderna för Europas skogar är goda, Europa återbeskogas i en lång trend med mer skogsmark, mer skog på skogsmarken, vilket betyder en ökad mängd bundet kol, och dessutom med ett ökat virkesuttag på 40 procent mellan åren 1990 och 2020. Så Europas skogsägare gör generellt ett bra jobb och det som oroar oss nu är att vi inte kan se att nästan några av de 5–6 lagförslag från EU-kommissionen om skog som nu är aktuella gynnar EU:s 16 miljoner små skogsägare. Tvärtom ser det ut att bli allt krångligare och juridiskt riskfyllt att bruka mark. Vi ser att det är en trend som riskerar att missgynna EU-medborgare som äger skog, förklarade Gölin Carina Cristiansen under den europeiska skogsinnovationsdagen.

Källa till uttalandet: State of Europe's forests 2020

Europaforum Norra Sveriges samverkan med ERIAFF

Tidigare har politikernätverket för de fyra nordligaste regionerna, Europaforum Norra Sverige (EFNS), i Bryssel, gått samman med nätverket ERIAFF i synpunkter runt lagförslaget om återställande av natur. Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten och rapportör i EFNS och tyska delstatsministern för jordbruk och transporter i Thüringen, Susanna Karawanskij signerade tillsammans med flera andra skogsregioner ett gemensamt positionspapper. Senare under hösten besökte North Sweden tillsammans med andra regionkontor Sonia Sanchez Gomez som är ansvarig för Europaparlamentets handläggning av förslaget, för att framföra synpunkter och överlämna positionspapper.

/Maria Boström

 

Läs mer om hur EFNS tar ställning tillsammans med ERIAFF om lagförslaget om återställande av natur här.

Läs mer om North Swedens möte med Sonia Sanchez Gomez här.

Hitta EFNS:s position om förslaget om återställande av natur här. 

Läs mer om Bioekonomiriksdagen i Umeå den 22 och 23 februari här.

 

27 Jan 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information