Tyck till om förslag om ökad EU-harmonisering i järnvägssystemet

Fram till den 27 januari finns det möjlighet att tycka till och lämna synpunkter till EU-kommissionen på ett förslag om nya EU-specifikationer för tåg, järnvägsinfrastruktur och passagerartillgänglighet. Den nu föreslagna översynen över reglerna syftar till att öka harmoniseringen bland specifikationer och standarder i EU:s järnvägssystem.

Målsättningen med denna genomförandeförordning är att göra en översyn av ett antal regler för att effektivisera EU:s järnvägssystem. Förslagets kärnpunkter är:  

  • Utvidga det geografiska användningsområdet för lok, godsvagnar och personvagnar 
  • Minska buller och öka tillgängligheten 
  • Harmonisera minparametrar för byggandet och uppgraderingen av järnvägsinfrastruktur och energiförsörjning 

För att samla in synpunkter på förslag har EU-kommissionen så kallade öppna samråd om olika lagstiftningsinitiativ. Det är en möjlighet för intressenter och andra aktörer att komma med inspel till EU-kommissionen om det föreslagna initiativet. Svara på samrådet om ökad EU-harmonisering i järnvägssystemet innan den 27 januari. 

Läs mer och svara på samrådet här. 

17 Jan 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information