Vätgasaktörer från Norrbotten och Västerbotten tar plats på EU Hydrogen Week 2023

Under 2023 års upplaga av EU:s Vätgasvecka gick Norrbottens och Västerbottens aktörer som satsar på vätgas ihop i en gemensam satsning. Satsningen inkluderade en monterutställning under EU:s stora vätgasevent där Norrbotten och Västerbotten som regioner deltog, såväl som bolag och universiteten Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Umeå Universitet (UmU). Representanter från de kommuner i Norrbotten och Västerbotten som är centrala i de stora vätgasinvesteringarna, och som arbetar för att växa och möjliggöra de stora industrietableringarna var med på plats. North Sweden deltog i planeringen och anordnade under vätgasveckan ett nätverksevent med vätgasaktörer i Bryssel samt rundabordssamtal med beslutsfattare i EU:s institutioner.

North Sweden Pavillion under EU hydrogen Week 2023 som detta år inkluderade aktörer både från Norr- och Västerbotten.

EU Hydrogen Week är EU:s årliga event som samlar EU:s beslutsfattare, myndigheter och företag som är engagerade i den gröna omställning via vätgas, som utgör en viktig del av EU:s energipolitik. Det är det största årliga eventet i Bryssel helt tillägnat åt vätgas och leds av EU-kommissionen tillsammans med Clean Hydrogen Partnership och dess medlemmar, Hydrogen Europe och Hydrogen Europe Research.  

North Sweden Pavillion:– Det växande ekosystemet för vätgas en möjliggörare för den gröna omställningen 

Förra året arrangerade Norrbottens stora industriaktörer, kommunerna som närmast berörs av vätgassatsningarna och akademin en gemensam monter under utställningsmässan på European Hydrogen Week i Bryssel märkt “North Sweden Pavillion”. Montern och den gemensamma kraftsamlingen fick stor uppmärksamhet och norra Sverige var återigen på plats för EU Hydrogen Week 2023, nu med en delegation som vuxit till att nu även omfatta vätgasaktörer i Västerbotten. Delegationen bestod av representanter från SSAB, H2 Green Steel, Nordion Energi, Ionautics, Liquid Wind, Zelk Energy, Lhyfe Sweden, Umeå Energi, Luleå tekniska universitet via CH2ESS, Umeå universitet, RISE, Swerim, Skellefteå kraft, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Invest in Norrbotten samt kommunerna Boden, Gällivare, Luleå Piteå och Ånge. 

Vätgas har fått stort utrymme i EU:s energipolitik och ses av EU-kommissionen som avgörande komponent för att klara den gröna energiomställningen med stor möjlighet att lagra och leverera energi utan utsläpp av koldioxid och inte minst som en insats i industriella processer. Detta är ett område där norra Sverige ligger i framkant och får stor uppmärksamhet genom de storskaliga industrisatsningar som sker i regionerna och nyttjar tillgången till grön energi. Det gemensamma budskapet i montern ”North Sweden Pavilion” var att lyfta det växande ekosystemet för vätgas som nu möjliggör industrins, transportsektorns och samhällets gröna omställning och universitetens roll att föra in ny innovation i denna banbrytande teknologi. Deltagandet är också viktigt för att välkomna fler aktörer som komplettera värdekedjorna i norra Sverige. 

Cecilia Wallmark, LTU CH2ESS, presenterar norra Sveriges vägsatsningar under för Bryssels vätgasaktörer under ett nätverksevent på North Sweden European Office

North Sweden bjöd in till nätverksevent med vätgasindustrierna från Norrbotten och Västerbotten 

Under veckan arrangerade North Sweden ett nätverksevent där EU:s beslutsfattare med inflytande över vätgaspolitiken andra vätgasaktörer i Bryssel möjlighet att träffa norra Sveriges vätgasaktörer. Cecilia Wallmark, Verksamhetsledare för Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS, höll även ihop en introduktion till norra Sveriges vätgasekosystem med en överblick från några av industriprojekten tillsammans med LTU CH2ESS roll i den industriella omvandlingen. Presentationerna visade på bredden av verksamheterna som utgör ekosystemet och förutom LTU gavs även exempel från SSAB, H2GS, Lhyfe och Nordeon. Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office hälsade välkommen och gav en introduktion till kontorets engagemang för vätgasfrågorna.  

Norra Sveriges storskaliga industriomställning väcker stort intresse i Bryssel och lockade över 100 personer till nätverksevent på North Sweden European Office under EU Hydrogen Week.

Rundabordssamtal med norra Sveriges vätgasaktörer och EU:s beslutsfattare  
 
Under veckan arrangerade Niklas Johansson, Senior policy Advisor, även rundabordssamtal där Norra Sveriges deltagare träffade beslutsfattare på EU-arenan som från olika perspektiv har inflytande över energipolitiken och vätgassystemets utformning och därigenom påverkar affärsmöjligheterna i EU och i norra Sverige. Under samtalen fick delegationen både en uppdatering om aktuella policyfrågor inom energi och industripolitik samt delta i samtalet och göra inspel på utformningen om EU:s framtida politik som gynnar norra Sveriges gröna omställning som fått stort engagemang från EU-arenan. Under dagarna träffade delegationen från Norr- och Västerbotten bland annat Mirela Atanasiu, direktör vid EU-kommissionens Clean Hydrogen JU som ansvarar för finansieringen för Hydrogen Valleys; Alexander Majer och Jeanette Lund med ansvar för energipolitik på Sveriges ständiga representation vid EU; Jyri Yylkanen, Policy Officer med ansvar för Vätgasekonomi vid EU-Kommissionens Generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag; Pierre Schellekens, direktör för 'Energy policy: Strategy and Coordination, vid EU-kommissionens Generaldirektorat för energi, och Julia Lindholm, direktör för Svenska energiföretagen i Bryssel.  

Norra Sveriges vätgasaktörer möter Jyri Yylkanen, Policy Officer med ansvar för Vätgasekonomi vid EU-Kommissionens Generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag med kollegor.

/Niklas Johansson, Alexander Castwall, Julia Bergsten 

06 Dec 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information