Ansök om finansiering från europeiska försvarsfonden för konkurrenskraftiga samarbetsprojekt

Den europeiska försvarsfonden (EDF) har nu öppnat ansökningsomgången för år 2024 som innehåller åtta olika utlysningar och täcker 32 olika tematiska områden inom kritiskt försvar. Inom ramen för det fjärde arbetsprogrammet för EDF finns sammanlagt en budget på 1.1 miljarder euro tillgängligt. EDF syftar till att främja samarbete mellan olika aktörer och utveckling av försvarsförmågan, inklusive utveckling av avancerad och driftskompatibel försvarsteknik. Aktörer kan nu ansöka om finansiering inom EDF med sista ansökningsdag 5 november 2024.

Den europeiska försvarsfonden (EDF) är EU-kommissionens instrument för att stötta forskning och utveckling inom försvar. Mer specifikt arbetar EDF mot tre huvudmål vilka är att främja samarbete mellan företag och andra aktörer inklusive små och medelstora företag (SMEs) och forskningsaktörer, stimulera utveckling av försvarsförmågan genom investeringar samt att hjälpa företag inom EU att utveckla avancerad och driftskompatibel försvarsteknik och utrustning. 

Inom ramen för de tre huvudmålen har EDF nu öppnat upp ansökan för åtta olika utlysningar med en sammantagen summa på 1.1 miljarder euro. Sex av utlysningarna är tematiskt bundna och två är icke-tematiska dedikerade till SMEs samt nystartade företag, men även för företag som inte tidigare varit verksamma inom försvarssektorn. 

De sex tematiska bundna utlysningarna riktar sig mot:  

  • Forskningsinsatser inom åtta olika temaområden, bland annat avancerad radarteknik, obemannade samarbetssystem för stridsflygplan (U-CCA) och säker och adaptiv undervattenskommunikation. 
  • Forskningsinsatser inom området elektroniska komponenter.   
  • Forskningsinsatser inriktade på banbrytande teknik för försvar inklusive kvantteknologi. 
  • Forskningsinsatser med inriktning på teknologiska utmaningar. Mer specifikt sökes deltagande i eller organisering av en teknisk utmaning inom integration av multisensorer för robust autonom drönarnavigering eller analys av satellitbilder från flera källor.  
  • Utvecklingsinsatser inom nio olika kategorier, bland annat AI-baserad multifunktionell bländare och sändare, obemannade marksystem för flera ändamål och nästa generations samverkande cyberräckvidd. 
  • Utvecklingsinsatser med fokus på bekämpning av hypersoniska glidraketer med en  

De två icke-tematiska utlysningarna för SMEs och forskningsorganisationer riktar sig mot: 

  • Icke-tematiska forskningsinsatser  
  • Icke-tematiska utvecklingsinsatser  

För att ansöka behöver projektet ingå i en sammanslutning av minst tre medlemsstater samt Norge. För ansökningar till banbrytande teknik krävs däremot endast en sammanslutning av två partners från olika medlemsländer. Vidare måste mottagare och underleverantörer vara EU-baserade och ha sin verkställande ledningsstruktur inom EU. Enheter från tredjeländer, som ej är associerade med EU, kan delta i utlysningarna men kan inte erhålla finansiering från EDF och måste även fylla de villkor som säkerställer EU:s säkerhets- och försvarsintressen.  

Sista dagen för att ansöka om finansiering är den 5 november 2024.  

/Jenny Hammersland 

Läs mer om utlysningen här

10 Apr 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information