Ansök om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad och Europas gröna blad 2026

Ansökan för att vinna utmärkelserna Europas miljöhuvudstad och Europas gröna blad har nu öppnat med sista ansökningsdag 30 april 2024. Initiativet kommer från EU-kommissionen med syfte att visa upp europeiska städers hållbarhetsambitioner och initiativ för en grön omställning. Sammantaget kommer en stad tilldelas utmärkelsen Europas miljöhuvudstad och två städer Europas gröna blad. Utöver prispengar får vinnaren bland annat nya nätverksmöjligheter. Ansök innan 30 april.

Om utmärkelsen 

Varje år tilldelas utmärkelsen Europas miljöhuvudstad till en stad och upp till två städer tilldelas utmärkelsen Europas gröna blad på initiativ av EU-kommissionen. EU-kommissionens syfte med utmärkelsen är att uppmärksamma initiativ för en grön omställning och hållbar framtid. Målet med utmärkelsen är att förstärka gröna åtgärder i riktlinje med den europeiska gröna given, bauhausinitiativet samt handlingsplanen för nollförorening genom engagemang och innovation. Sista ansökningsdag är 30 april 2024.  

Utmärkelserna tilldelas den stad som presenterar ambitiösa mål, aktivt jobbar med pågående projekt och som på bästa sätt kan inspirera och engagera andra europeiska städer i samma riktning. De ansökande genomgår en förhandsbedömning av en expertpanel på sju miljöaspekter, bland annat luftkvalitet, biologisk mångfald samt avfall och cirkulär ekonomi. Finalisterna får sedan presentera deras övergripande vision och engagemang för hållbarhet inför en jury.  

Umeå ett framstående exempel 

Umeå är ett framstående exempel med sitt stora miljöengagemang. Staden har nominerats och tagit sig till final hela tre år i rad, 2016, 2017 och 2018. Staden är därmed en del av Miljöhuvudstadsnätverket tillsammans med alla andra finalister. För Umeå har finalplatsen inneburit ett erkännande för de lokala företagen och Umeåbornas stora miljöengagemang.  

Fördelar med att ansöka  

Vinnaren av utmärkelsen Europas miljöhuvudstad får utöver 600,000 euro chansen att bli en symbol för stadshållbarhet, nya nätverk, närvaro på flertalet internationella evenemang, samt nya investeringar och turism. Vinnaren av Europas gröna blad får 200,000 euro samt ta del av European Green Leaf Network där medlemmarna får möjligheten att samarbeta, utbyta idéer samt öka sin synlighet.  

Vem kan ansöka 

Utmärkelserna och prispengarna kan sökas av städer i medlemsstater. För att få ansöka om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad ska antalet invånare i staden vara över 100,000. Europas gröna blad kan ansökas av mindre städer med en befolkning på 20,000 upp till 100,000 invånare.  

/Jenny Hammersland 

Ansök här 

Läs mer om utmärkelserna här  

Läs mer om Umeås arbete här 

Läs mer om när Umeå nominerades här

26 Jan 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information