Ansök till EU-initiativ för nytänkande projekt inom hållbarhet

Communities for Climate, ett initiativ från EU-kommissionen, har lanserats och ansökan har öppnat. Initiativet syftar till att stötta 50 olika lokalt ledda projekt i elva länder under fyra tematiska prioriteringar: biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, förnybar energi och vattenförvaltning. Förhoppningen är att förverkliga nya och innovativa idéer för hur medborgare kan engagera sig i klimat- och hållbarhetsfrågor. Sista ansökningsdag är 3 april.

EU-kommissionens önskan är att ge människor en chans att bidra och känna att de kan agera för den gröna omställningen. Initiativet syftar till att driva på lokala initiativ och mobilisering inom fyra tematiska områden: biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, förnybar energi och vattenförvaltning. 

Utlysningen riktar sig till alla typer av projekt inom hållbar utveckling, stora som små, och till alla som utgör en juridisk person, till exempel icke-statliga organisationer, lokala myndigheter, finansiella institutioner, privata och offentliga partnerskap, smarta och ekologiska samhällen samt urfolkssamhällen. I ansökan läggs vikt på samarbete, lokal demokrati, långsiktighet och stabilitet. Det uppmuntras även till gränsöverskridande samarbeten för att ta itu med frågor som sträcker sig över landgränser. 

Det finns fem urvalskriterier:  

  • Projektets värdorganisation måste vara en juridisk person. 
  • Projektet har huvudfokus på klimatåtgärder och omfattar minst ett av de fyra temaområdena. 
  • Projektet ska innehålla en realistisk projektidé som kan genomföras mellan juni 2024 och mars 2025 och som är förankrad i lokalsamhället. 
  • Projektet ska inkludera mekanismer för invånarnas engagemang, vilket omfattar både planering och genomförande av projektet. 
  • Projektet ligger inom det geografiska området, vilket är elva olika länder där Sverige är inkluderat.  

De uttagna projekten får tillgång till 20 dagar med experthjälp under 10 månader för tematisk rådgivning och underlättande av lokalt ledd utveckling. Vidare får projektet 1000 euro för att delta på studiebesök för utbyte av erfarenheter och god praxis samt möjlighet till nätverkande och synlighet på olika nivåer i olika forum. Fokus ligger på att erbjuda mindre byråkrati och administration under ansökningsprocessen och kan genom det öka mobiliseringen. 

Sista ansökningsdag är 3 april.  

Tidslinje för ansökningsprocessen

/Jenny Hammersland 

Ansök och läs mer om Communities for Climate här

Ansökningsformuläret finns länkat här

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information