EU-finansiering för grön stålproduktion i norra Sverige

Den gröna stålproduktionen, H2 Green Steel, som byggs i Bodens kommun har fått bekräftat stöd från Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Nordiska Investeringsbanken (NIB), som stöds av programmet InvestEU initierat av EU-kommissionen och EIB. Totalt kommer H2 Green Steel få projektfinansiering på 371 miljoner euro av investeringsbankerna och summan ska gå till att förverkliga den gröna omställningen inom ståltillverkningen.

Det är nu bekräftat att Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Nordiska Investeringsbanken (NIB) kommer att gå in med totalt 371 miljoner euro som stöd till H2 Green Steels storskaliga stålproduktion. Projektfinansieringen av EIB för att stödja produktionsanläggningen garanteras av EU-kommissionen som står för 200 miljoner euro genom InvestEU-programmet, som har möjlighet att finansiera projektet i linje med den gröna given. Resterade 114 miljoner euro av EIB:s investeringssumma tillhandahålls av affärsbanker. NIB står för 57 miljoner euro i projekfinansieringspaketet där 9 miljoner euro stöds inom InvestEU-programmet.  

Grön stålproduktion 

Det blivande stålverket H2 Green Steel grundades 2020 i Boden, Norrbotten, med ambitioner att påskynda klimatomställningen inom stålindustrin genom att ersätta kol med grön vätgas i produktionen för att minska utsläppen från ståltillverkningen. I dagsläget står stålproduktion för en av världens största koldioxidutsläpp, men det gröna stålet förväntas ha ett koldioxidavtryck nära noll. Det innebär att det förväntade koldioxidutsläppet är 95% lägre än traditionella stålverk. 

Långsiktiga finansieringar genom InvestEU 

Syftet med programmet InvestEU är att ge EU möjlighet att långsiktigt finansiera hållbara återhämtningsprojekt, som exempelvis grön ståltillverkning. Investeringarna följer EU:s politiska prioriteringar, exempelvis den gröna given eller den digitala omställningen. InvestEU skapades 2015 med ändamål att förenkla, effektivisera och göra finansieringen till investeringsprojekt mer flexibel i Europa. Finansieringen sker genom diverse nationella och övernationella banker. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. 

EIB och NIB finansierar grönt stål 

EIB är EU:s finansinstitut för långsiktig finansiering och EIB ägs gemensamt av EU:s medlemsstater. EIB finansierar projekt som är i linje med EU:s prioriteringar. NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av åtta länder bestående av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och slutligen Sverige. NIB står för finansiering för både privata och offentliga projekt inom och utanför ländernas gränser. De båda har nu valt att finansiera det gröna stålverket.  

/Ellen Nilsson

Läs mer om finansieringen här  

Läs mer om InvestEU här    

12 Feb 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information