Event med kritiska råvaror i fokus på North Sweden

Den 13 juni anordnade North Sweden genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) ett event med fokus på batterier och hållbara energikällor för framtiden. Eventet bestod av paneler och diskussioner mellan ledare från den politiska, offentliga och privata sektorn som representerar lokala, regionala och nationella intressen. Från norra Sverige deltog David Lidström, Enhetschef, Skellefteå Kommun, Tobias Vahlne, Verksamhetsledare på Arctic Center of Energy (ACE), Luleå Tekniska Universitet, och Emma Själin, Public Affairs Manager, Talga Resources.

Med bakgrund i den gröna given, ett initiativ av EU-kommissionen, är klimatneutraliteten ett stort fokus för hela EU vilket ska möjliggöras genom ett antal olika steg och projekt, där akten om nettonollindustrier spelar en markant roll. Inom nettonollindustrin är batterier en hörnsten, vilket därav låg till grund för eventet som anordnades av Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).  North Swedens direktör Mikael Janson modererade eventet tillsammans med Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktör på North Norway European Office. 

Nils Kristian Sørheim Nilsen, Direktör North Norway European Office och Mikael Janson, Direktör North Sweden European Office.

Eventet anordnades i samband med European Sustainable Energy Week (EUSEW) och syftade till att främja dialog om hur olika utmaningar i relation till Norges, Sveriges och Finlands ledande roll i batteriproduktion kan övervinnas genom samarbete mellan regioner och sektorer. Bland annat diskuterades EU:s stödstrategi och regionala bidrag från EU:s gröna giv, framtiden för hållbara industriella metoder i Arktis, samt försörjningstrygghet och konkurrens från USA och Kina.  

Stärkt samarbete och ökad efterfrågan på kritiska råvaror  

Jouni Ponnikas, Regional Development Director och ordförande för NSPA, från den finska regionen Kainuu inledde eventet med ett öppningstal. Ponnikas konstaterade att den arktiska regionen området på senare tid har fått allt större uppmärksamhet inom internationell politik och ekonomi.  Det geopolitiska landskapet har förändrats och efterfrågan på kritiska råvaror ökar, vilket innebär både utmaningar och möjligheter för NSPA-regionen. Ponnikas ser därför ett behov av att NSPA uppdaterar sina mål med samarbetet, sitt uppdrag och dess operativa metoder. Samarbete är även nyckeln för att leda utvecklingen av batteriindustrin i regionen. Enligt Ponnikas har NSPA nu en chans att bli ett ännu mer centralt forum för att stärka samarbetet mellan olika intressenter. 

Från EU-kommissionen deltog Daniel Cios, Policy Officer på Generaldirektoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (DG GROW). Cios konstaterar, precis som Jouni Ponnikas, att efterfrågan på kritiska råvaror kommer att öka i framöver. I nuläget är Europa beroende av tredje land för att möta behovet av många kritiska råvaror som behövs för strategisk teknologi, vilket skapar ett strategiskt beroende och en risk för störningar i leveranskedjan. Enligt Cios eftersträvar EU-kommissionen en ökad utvinningskapacitet i EU och att stor potential finns hos de nordiska länderna att leverera dessa råvaror. Cios konstaterar också att de långa tillståndsprocesserna för gruvdrift i nuläget är det största problemet.  

Flera representanter från Norra Sverige på plats 

Från Sverige deltog David Lidström, Enhetschef, Skellefteå kommun, Tobias Vahlne, Verksamhetsledare på Arctic Center of Energy (ACE), Luleå tekniska universitet (LTU) och Emma Själin, Public Affairs Manager, Talga Resources. David Lidström diskuterade industrins sysselsättningseffekter och bristen på arbetskraft. Det handlar inte bara om att locka till sig människor från Sverige, EU och tredje land, utan också hur man får dem att stanna kvar.  

I relation till sysselsättning diskuterade Tobias Vahlne kompetens och utbildning. Vahlne understryker behovet av att anpassa utbildning och att tänka om gällande hur vi utbildar människor eftersom behovet av akademiska utbildningar minskar i norra Sverige, medans behovet av yrkesinriktade utbildningar ökar. Arctic Center of Energy (ACE) har därför introducerat Battery process school, som är ett medelstort utbildningscenter för hur man tillverkar batterikedjor.    

Från vänster: David Lidström, Enhetschef, Skellefteå kommun, Tobias Vahlne, Verksamhetsledare på Arctic Center of Energy (ACE), Geir Morten Waage, Mayor, Mo i Rana.

Emma Själin presenterade därefter Talga Resources. Talga använder naturlig grafit i sin gruvdrift istället för syntetisk grafit som tillverkas i Kina av fossila bränslen. Tillverkningen av det syntetiska grafitet kräver mycket energi och är inte särskillt rent. Själin förklarar att det är svårt att konkurrera med Kina som har en stor makt i branschen. 90% av värdekedjan kontrolleras av Kina vilket ökar riskerna i levernskedjan inom EU. Själin ger dock eloge till EU-kommissionen för ett bra jobb med intiativ för att stödja sekorn och dess utveckling inom EU. 

Emma Själin, Public Affairs Manager, Talga Resources.

Vi tackar alla inblandade för ett intressant och givande event!  

19 Jun 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information