Ny EU-strategi för avancerade material har presenterats

EU-kommissionen föreslår en ny strategi som förväntas stärka EU:s roll inom utvecklingen av avancerade material. Strategin består av fem olika huvudpelare, som alla har som ändamål att säkerställa EU:s konkurrenskraft och plats på marknaden, vilket vidare förväntas säkerställa EU:s roll i den gröna och digitala omställningen.

Den 27 februari presenterade EU-kommissionen ett meddelande med en ny strategi som syftar till att bidra till EU:s industriella ledning inom sektorn för avancerade material, vilket lyfts som kritiskt för möjliggörandet av teknik för den gröna och digitala omställningen. Strategin omfattar konkreta åtgärder som ska ge möjlighet för anpassning av forsknings- och innovationsprioriteringar. Den ska också möjliggöra anpassade investeringar i EU, vilket i sin tur förväntas leda till att det europeiska ledarskapet inom nyckelteknik ska försäkras. 

EU i framkant på avancerade material 

Strategin ska vara det första steget mot en gemensam europeisk strategi för avancerade material, vilket har efterfrågats av EU:s medlemsländer. Strategin syftar till att stärka konkurrenskraften från EU:s håll genom att säkerställa att EU ligger i framkant inom materialteknik, där kapaciteten inom testning, utveckling och användning ska stärkas.  

I EU-kommissionens meddelande presenteras det fem huvudpelare, som enligt dem själva förväntas stärka EU:s strategiska autonomi och ekonomiska säkerhet genom att minska beroendet av kritiska material. De fem huvudpelarna är följande:  

  1. Stärkt europeiskt ekosystem av forskning och innovation när det gäller avancerade material. 
  2. Snabbspår till marknaden för innovativa material, som enligt EU-kommissionen kommer möjliggöras genom en europeisk digital infrastruktur vid namn “material commons”. Den digitala infrastrukturen förväntas påskynda utformning av avancerade material i en kontrollerad miljö. 
  3. Ökade kapitalinvesteringar och tillgång till finansiering, vilket ska göras möjligt genom ett nytt partnerskap med industrin inom ramen för EU:s forskningsinitiativ Horisont Europa. 
  4. Främjande av produktion och användning av avancerade material. 
  5. Inrättandet av ett teknikråd för avancerade material med EU-länder som förväntas bistå med råd om hur initiativet ska styras. 

Specialkonstruerade material kan vara kritiska för framtiden 

Efterfrågan på avancerade material har ökat under en period och enligt EU-kommissionen kommer behovet öka ytterligare framöver. Det som tillhör kategorin avancerade material är material som konstruerats och utformats för specifika funktioner eller som har konstruerats för en högre prestanda. Material som dessa är kritiska för innovativa områden som exempelvis energi, elektronik samt bygg- och anläggningsverksamhet, det vill säga områden som är centrala för den gröna och digitala omställningen.  

Produktionen av förnybar energi, batterier, byggnader med nollutsläpp, satelliter, flygplan, försvarsutrustning och dylikt ökar allt mer, och behoven av avancerade material är stora inom just de områdena. Europa har en stark ställning när det gäller utvecklingen av avancerade material men enligt EU-kommissionen är det viktigt att fortsätta utvecklingen, då kontinuerlig innovation är nyckeln till teknisk suveränitet.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om förslaget här   

Läs mer om avancerade material här   

13 Mar 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information