Cyniskt förslag till ny EU budget

Storbritannien lade på måndagskvällen äntligen fram sitt förslag till EU:s budget för perioden 2007-2013.

Förslaget skall behandlas i EU-nämnden idag tisdag, och Sverige tillsammans med övriga medlemsstater kommer att få ge sina första reaktioner på det nya dokumentet vid ministerkonklaven onsdag den 7 december. Man kommer sedan att följa upp diskussionen vid allmänna rådets möte den 12 december. Slutförhandlingen blir på toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 15-16 december.

Britterna föreslår att budgeten skall minskas ytterligare jämfört med Luxemburgs förslag i juni. Minskningen med 24 miljarder € innebär en överföring av flera miljarder från de nya medlemsstaterna till den brittiska kassakistan. Britternas bidrag till den gemensamma budgeten skulle minska från 70 miljarder € till ca 58 miljarder€.

De största förlorarna skulle bli de nya medlemsstaterna, då de 160 miljarder € som öronmärkts för nya vägar och miljöprogram skulle minskas med 14 miljarder €. Förslaget skulle ge de nya medlemsstaterna andra regler än övriga, vilket var något man ansträngde sig för att undvika i anslutningsförhandlingarna. Britterna försöker nu "köpa" de nya medlemsstaterna bland annat med att den egna medfinansieringen för att få tillgång till EU-medel skulle minska från 20 till 15 %.

Ytterligare besparingar med 7 miljarder € föreslås också för landsbygdsutveckling, minskning av jordbruksbudgeten med 2 miljarder € och 1 miljard € i minskade medel för administration.

Reaktionerna från andra medlemsstater och från EU kommissionen har inte låtit vänta på sig. "Cyniskt", säger franska diplomater. "Oacceptabelt", säger Polens premiärminister. Kommissionens ordförande Barroso, meddelade att hans syn på förslaget är att det är avsett för ett "mini-Europa". Han sade också att för att kunna genomföra den politik som medlemsstaterna, Europa parlamentet och kommissionen är överens om, så måste man ha resurser.

Storbritannien torgför det som en stor framgång att man lyckats minska budgeten till 1,03 % av EU:s BNI. Det kan det väl råda delade meningar om och egentligen är det väl nu i förhandlingarnas slutskede som britterna visar sin rätta färg.

Britterna har med sitt förslag minskat sitt eget bidrag till EU:s budget till nivå med Frankrike och Italien, vilket har varit en ambition från britterna under hela förhandlingen. Man föreslår nu själva en revidering av den brittiska rabatten men bara när man redan minskat sitt bidrag till budgeten. Revideringen är nödvändig, för utan den så skulle Storbritannien ha blivit den medlemsstat som näst Cypern lämnade lägst nettobidrag till EU.

Sverige har haft ambitionen att begränsa EU:s budget och att minska den svenska betalningen till budgeten. Britternas ambition att för egen del minska sitt nettobidrag kan ge resultat men naturligtvis får förslaget inte samma positiva nettoutfall för Sverige. Sveriges nettobidrag per person blir kanske det högsta i EU.

/ML

Läs mer:

Budgetförslaget

07 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information