Finland ratificerar konstitutionen

Den 12 maj röstade det finska parlamentet för att påbörja ratificeringsprocessen av den nya konstitutionen. Detta gör man innan man tar över det roterande ordförandeskapet efter Österrike den 1 juli i år. Med detta blir Finland det sextonde landet i EU som väljer att ratificera konstitutionen trots att den egentligen ligger i viloläge. Kabinetten har dock möjlighet att bestämma om ratificeringsprocessen ska fortsätta i en omröstning. Vid ett nej där går frågan vidare till en andra omröstning i parlamentet. Allt tyder dock på att kabinetten inte kommer att fördröja processen. I slutet av sommaren väntas Finland ha avslutat ratificeringsprocessen.

I dagsläget har Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Spanien och Österrike ratificerat konstitutionen.

/Sofia

Läs mer:

Euobserver

Euractive

16 Nov 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information