Fler forskare behövs i Europa

Det råder brist på forskare i Europa. Kommissionen vill förbättra förutsättningarna för att behålla och stimulera en ökning av antalet forskare inom unionen. Den 14 december kommer åtgärder för detta att presenteras i Bryssel. Några av de åtgärder som ska presenteras är;

- en kampanj vid namn "Researchers in Europe 2005"
- stipendieprogrammet Marie Curie som ska underlätta rörlighet
- Era-More, ett nätverk som ska hjälpa forskare att hitta jobb och underlätta eventuell flytt inom EU
- en snabbare process för visumansökan
- speciella inträdesmöjligheter för icke-europeiska forskare på den europeiska arbetsmarknaden
- publicering av 'den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare'

Forsknings- och Utvecklingskommissionär Janez Potocnik ska dessutom tillsammans med direktören för CNRS, Centre National de la Recherce Scientifique, presentera 'den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare' på fredagen den 16 december. Detta kommer att kunna följas över Internet tack vare Europe-by-Satellite. CNRS kommer att jobba med att implementera den nya stadgan och se till att forskare har samma rättigheter runt om i EU, och försäkra insyn och lika möjligheter vid rekrytering.

Det krävs fler forskare i Europa för att uppnå Lissabonmålet; att Europa vid år 2010 ska vara den mest konkurrenskraftiga och innovativa kunskapsbaserade ekonomin i världen. Antalet forskare ökade bara med 5,7 per 1000 personer i EU under år 2001, till skillnad mot 8,1 i USA och 9,1 i Japan. Det uppskattas att det kommer att krävas 700 000 nya forskare för att vi ska uppnå Lissabon.

/John

Läs mer:

Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare
Europe by Satellite

07 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information