Förlängd reflektionsperiod – resultat från toppmötet

Senast under hösten 2008 skall Europeiska rådet ta ett fortsatt beslut om den pågående processen.

För frågan om en ytterligare utvidgning blev överenskommelsen att EU fortsättningsvis skall välkomna andra stater att delta i unionen, under förutsättningarna att de uppfyller fastlagda krav vid inträdet. EU:s förmåga att ta emot nya medlemsländer behöver alltså inte bli ytterligare ett kriterium vid ansökningen.

Stads och regeringscheferna var även överens om EU:s arbete behöver bli öppnare för medborgarna, arbetet med ett mera öppet institutionellt arbete innebär bland annat att beslutsdokument från medbeslutande processer blir offentliga.

/Maria R11 Sep 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information