Grönbok angående ”mental hälsa” presenteras

Den 24 oktober presenterade Markos Kyprianou, hälsokommissionär, en grönbok om mental hälsa. Titeln är "Promoting the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union".

Kommissionär Markos Kyprianou sade i sitt tal vid en konferens i Luxemburg, att enligt WHO lider en av fyra Européer någon gång under sitt liv av mental ohälsa. Nya undersökningar av European Brain Council, visar att det kan vara värre än så. Mental ohälsa är en av våra största utmaningar inom hälsoområdet och problemet påverkar oss alla, antingen genom är sjuka själva, känner någon som är det och dessutom innebär det stora kostnader för samhället.

Området har alltför länge legat i skugga, menar kommissionär Kyprianou, men nu ska det förändras och ämnet ska i allt högre utsträckning upp på den europeiska politiska agendan . En grönbok är ett meddelande från kommissionen inom ett visst ämnesområde, och kommer förhoppningsvis att stimulera till debatt och slutligen ett förslag från kommissionen om en handlingsplan.

Kommissionen bjuder in europeiska institutioner, regeringar, hälsoexperter, forskare, akademiker, intresseorganisationer och andra intressenter till att ge sina synpunkter på dokumentet och de frågeställningar som lyfts fram i kapitel 8. Möjligheten för rådgivning kommer att vara öppen till och med 31 maj, 2006.

/John

Läs mer:

Grönbok
Mer info
Kyprianous tal i Luxemburg 24 oktober 2005

08 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information