Grönbok om försvar av kritisk infrastruktur

Den Europeiska Kommissionen släpper nu en grönbok om försvar av kritisk infrastruktur. De tidigare terroristdåden i London och Madrid har belyst risken för attacker mot europeisk infrastruktur. EU:s måste nu komma med en strategi för ett försvar mot detta.

Kommissionen har genomfört två seminarier och mottagit idéer och förslag från medlemsländerna, som ett resultat av detta har kommissionen nu bestämt att lägga ut en grönbok med aktuella frågeställningar som alla får ge sina synpunkter på fram till och med 15e januari 2006. Grönboken innehåller förslag på riktlinjer för hur programmet ' European Programme for Critical Infrastructure Protection' (EPCIP) kan komma att se ut.

/John

Läs mer:

Grönbok

08 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information