Högdahls utredning publicerad

Lars Högdahl, utredaren som haft uppdrag att lämna förslag till organisation för genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik i Sverige under perioden 2007-2013, överlämnade igår resultatet till Ulrica Messing.

Han föreslår bland annat att ansvar och arbetsuppgifter övergår till en ny myndighet på grund av svåröverskådliga och tidsödande rutiner för den som söker stöd under innevarande period.

Förslaget innebär att ansvar flyttas från strukturfondsdelegationerna och de förvaltande och utbetalande myndigheterna för den regionala fonden. Till den nya myndigheten förs även Nuteks strukturfondsverksamhet samt de utbetalningsfunktioner för sociala fonden som AMS sköter.

Utredaren föreslår att politiska församlingar och partnerskap runt om i landet ska ha inflytande över myndighetens verksamhet.

Utredningen i sin helhet hittar ni via länken nedan.

/MF

Läs mer:

SOU 2005:93

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information