Inför Open Days 2006

Den 8 december var det ett öppningsmöte för Open Days 2006 'European Week of Regions and Cities' i Bryssel. Både Gerhard stahl, generalsekreterare för Regionskommittén och Graham Meadows, generaldirektör för Generaldirektoratet för regionalpolitik, närvarade som värdar för mötet.

Representanter för över 100 regioner och städer var där för att höra om planerna för nästa års open days och de närmre 80 seminarier och workshops som kommer att hållas. Open Days kommer att ta plats i Bryssel mellan den 9 och 12 oktober, för att sedan följas upp av decentraliserade evenemang i medlemsstaterna mellan den 12 och 14 oktober.

Årets tema kommer att vara 'Investing in Europe's Regions and Cities', med fokus på privata initiativ för ökad tillväxt och sysselsättning. Målet är enligt Meadows att: "nå den privata sektorn och få med den i implementeringsprocessen av europeisk regionalpolitisk policy" och "vi måste ta oss vidare från det tidigare arbetssättet som är baserat på bidrag och istället bli bättre på att mobilisera privat kapital".

De kommande konferenserna och seminarierna kommer att vara uppdelade i fem huvudteman;
- att investera i konkurrenskraftiga entreprenörer och högkvalitativa jobb;
- gynna regional forskning och innovation;
- att investera i hållbar utveckling och miljöteknologi;
- att stödja privata-offentliga samarbeten för stora infrastruktursprojekt;
- 'Cutting red tape' : att handskas med Strukturfonderna 2007 till 2013.

Utöver detta presenterades även hur ansökan går till för regionala aktörer som vill deltaga som officiella partners för arrangemanget. Ansökan måste vara inne före den 27 januari 2006.

/John

Läs mer:

Pressmeddelande

07 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information