På gång i Bryssel!

North Sweden inbjuder till ett halvdagsseminarium för att belysa de förändringar den nya programperioden för 2007-2013 kommer att innebära. Det är viktigt att vara insatt i dessa förändringar för att kunna verka framgångsrikt på EU-arenan. Vi måste ha en beredskap i form av egna strategier och positioner inom en rad olika områden för att kunna påverka utformningen av EU:s policys och program.

Plats: Expolaris kongresscenter, Skellefteå
Datum: 23 februari 2006, kl 14-17

Anmäl dig senast 16 februari till Emmy Sundin emmy.sundin@northsweden.org eller telefon 070-327 69 62 alternativt Mats Falck på mats.falck@northsweden.org eller telefon 070-214 40 40.

/ES

Läs mer:

Inbjudan

16 Nov 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information