Sista budgetförslaget inför toppmötet

Idag har EU:s ordförandeland, Storbritannien, presenterat sitt nya budgetförslag. Förslaget innebär inga större förändringar, men innebär en smärre ökning av den totala budgeten med cirka 2,5 miljarder € till 849 miljarder €, vilket innebär 1,03 % av EU:s BNI.

Kommissionens ordförande Barroso är fortfarande besviken över förslaget, och menar att han nu är ännu mer orolig än tidigare. Reaktionerna från Frankrike var skarpa och de avfärdade det nya förslaget direkt. De hävdar fortfarande att Storbritanniens rabatt måste minskas.

Det nya förslaget innehåller små gåvor till alla medlemsländer. För Sverige innebär det en ökad rabatt, men i och med att den totala budgetstorleken blir större, kommer Sverige att bli tvungna att betala mer och rabatten kommer delvis att ätas upp. Sverige kommer också att få 120 miljoner € till landsbygdsutveckling.

I det nya förslaget kvarstår idén om en lägre medfinansieringsgrad för de nya medlemsländerna. Dock kommer 1,5 miljarder € av den föreslagna ökningen av budgeten på 2,5 miljarder € att gå direkt till dem. Men trots denna ökning, är Storbritanniens förslag fortfarande lägre för de nya medlemsländerna än det förslag som Luxemburg presenterade.

Samtalen under toppmötet i slutet av veckan kommer att vara hårda och frågan är om ett beslut om den nya budgeten kommer att fattas. Kryptiska hintar från Storbritannien pekar dock på att det kanske inte är helt tomt i förhandlingsboxen. Om samtalen kring förslaget lamslås, kan ordförandelandet kanske visa upp ett par till erbjudanden för att driva diskussionen vidare.

/Malin och John

Läs mer:

Det nya förslaget
EuObserver
Dagens Nyheter

07 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information