Slutsatser av Open Days

Mellan den 10-13 oktober dominerades verksamheten i Bryssel av Open Days - europeiska veckan för regioner och städer. Under veckan deltog mer än 2500 personer i programmet för Open Days som bland annat omfattade 66 workshops som fokuserade på regional utveckling och samarbete.

I det avslutande plenarsammanträdet, som rundade av Open Days var huvudbudskapet att det är viktigt att man tar ett beslut om EU:s budet innan december för att regioner och städer ska ha möjlighet att använda struktur- och sammanhållningsfonder för att kunna verka för tillväxta och arbeten.

Kommissionären Danuta Hübner och ordförande för europaparlamentets utskott för regional utvecklig var två som ordade vikten av att man når en överenskommelse om budgeten under Storbritanniens ordförandeskap. Hübner sa att hon kunde se allt fler tecken på förvirring och oro bland Europas regioner och städer. Oron bottnar sig i regionernas problem med att dra upp riktlinjer för utvecklingsstrategier utan att veta något om tillgängliga finansieringsresurser och juridiska aspekterna av de framtida strukturprogrammen.

En annan slutsats var att EU måste bygga sin framtida regionalpolitik på solidaritet för att för att EU ska kunna skapa konkurenskraft som kan mäta sig globalt. Kommissionär Hübner sa även i sitt avslutande tal att hon efter Open Days- veckan trodde att Kommissionen skulle ha svårt att hitta en annan policy som skull kunna väcka så mycket intresse bland Europas medborgare.

Open Days anordnades av generaldirektoratet för regional politik och Regionkommittén tillsammans med Europaparlamentet och 106 regioner och städer från 26 länder.

/Malin

Läs mer:

Artiklar om Open Days

08 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information