Storbritannien kämpar vidare med budgeten

Det senaste i utvecklingen i budgetfrågan är att London har lovat att presentera ett nytt förslag kring den 5 december, inför toppmötet senare i december. Tidigare under veckan hade kommissionens ordförande Barroso manat Storbritannien att man når en överenskommelse om budgeten i december, så att EU kan hålla de löften man gett de nya medlemsländerna från utvidgningen 2004.

Det nya budgetförslaget kommer sannolikt att innebära ytterligare nedskärningar men ligger i linje med Sverige och Nederländernas efterfrågan. Dock kommer man från Storbritanniens håll finansiera nedskärningen genom att minska utgifterna för regionalstöden, främst strukturfondsstödet till de nya länderna.

Ordförande Barosso påpekade att "gamla Europas" gnidighet underminerar EU:s framtida utvidgningsplaner. Toppmötet, där framtiden för EU:s långtidsbudget kommer att avgöras hålls den 16 december. ´

/Malin

Läs mer:

EUobserver

08 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information