Svensk handlingsplan för Lissabonstrategin

I mitten av oktober presenterade regeringen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för Lissabonstrategin för riksdagen och EU-kommissionen. Handlingsprogrammet är regeringens förslag på hur man i Sverige ska uppnå Lissabonstrategins mål om full sysselsättning, förbättrad konkurrenskraft och miljödriven tillväxt.

Sverige har redan tidigare varit mycket aktiv med att arbeta med ekonomiska reformer, välfärdspolitik och miljöfrågor för att bidra till tillväxt och fler jobb.
Bland åtgärder som regeringen föreslagit i handlingsprogrammet finns åtgärder för att minska den administrativa bördan för företag, ökade resurser till forskning och utveckling och initiativ för att främja innovationer i svenskt näringsliv. Regeringen har även lagt fram ett åtgärdspaket för ökad sysselsättning som kommer att ge 55 00 personer möjlighet att få ett arbete eller höja sin kompetens.

/Malin

Läs mer:

Pressmeddelandet

08 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information