Utrikesministrar träffas i Bryssel

Under måndagen och tisdagen den 12-13 december, träffas medlemsstaternas utrikesministrar för ett möte angående de finansiella perspektiven, utvidgning och externa relationer.

Tanken var att ytterligare förbereda för de diskussioner om den nya budgeten, som ska ta plats under toppmötet i slutet av veckan. Gårdagens överläggande var dock över inom loppet av en minut, då Storbritannien ska komma med ett nytt budgetförslag innan toppmötet börjar på torsdag.

Nästan alla medlemsstater avslog Storbritanniens förslag förra veckan, som inkluderade en rabatt för Storbritannien på åtta miljarder €, att CAP (den gemensamma jordbrukspolitiken) skulle ses över 2008 och 14 miljarder € mindre till de nya medlemsländerna.

EU Kommissionens ordförande José Manuel Barroso skrev i ett brev till Tony Blair och han efterfrågar en högre utgiftsnivå, mer pengar till de nya medlemsstaterna, en reform av Storbritanniens rabatt och att det bör vara samma regler för alla medlemsstater vad gäller att använda pengar från budgeten. Det sista syftar på Storbritanniens försök att kompensera för de nya medlemsstaternas minskade andel pengar, genom att också minska deras medfinansieringsgrad från 20 till 15 %.

Samtidigt resoneras det kring huruvida Storbritannien verkligen vill driva igenom den nya budgeten eller om de tjänar på ett misslyckande. Storbritanniens ambassadör i Polen, uttryckte i ett e-mail till en polsk diplomat, att om budgetförhandlingarna inte avklaras inom utsatt tid, så lägger Storbritannien ner försöken, avslutar mötet och EU går en kaotisk framtid till mötes med årliga budgetförhandlingar. "Detta skulle passa oss - då vi får betala mindre och behåller vår rabatt", skrev ambassadör Charles Crawford. Mailet var dock menat som ett skämt, enligt Crawford.

Oavsett om Crawfords uttalande var ett skämt eller inte, har Blair påpekat att möjligheten till en reform av CAP måste vara en del av diskussionerna kring de nya finansiella perspektiven. Franska förhandlare har vid flera tillfällen påpekat att en sådan diskussion skulle fördröja en överenskommelse.

På torsdag ska toppmötet inledas och ett nytt budgetsförslag ska ha presenterats. Blair är övertygad om att den nya budgeten kommer att vara spikad och klar kl 18.00 på fredag och har antytt att mötesdeltagarna inte ska oroa sig och boka ett hotellrum i Bryssel för fredag natt. Vi har definitivt ett par spännande dagar framför oss.

/John

Läs mer:

EuObserver
Financial Times

07 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information