2007 – Europeiska året för lika möjligheter för alla

Att 2007 är året för lika möjligheter kommer att yttra sig på olika sätt. Bland annat kommer medlemsländernas jämställdhetsministrar att mötas för att diskutera diskriminering. Dessutom ska flera utbildningskampanjer, seminarium och diskussionsforum hållas på såväl EU-, nationell- och lokalnivå.

Den Eurobarometer som presenterades av kommissionen visar bland annat att 64 procent av de tillfrågade ansåg att diskrimineringen var utbredd i sitt land. Främst gällde det diskriminering på basis av etnisk härkomst men även handikapp och sexuell orientering nämndes. Ungefär hälften ansåg att för lite görs för att motverka diskrimination i sina hemländer.

/Maria Didi

Läs mer:

Eurobarometer om diskrimination

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information