500 underskrifter för jämställdhet

Denna jämställdhetsstadga som infördes i maj 2006 och det senaste året har 400 regioner anslutit sig. Stadgan har uppkommit som en del av projektet The town for equality"". Detta projektets mål är att samla Best Practice inom jämställdhet från europeiska kommuner, regioner och städer samt att arbeta fram en metod för att uppnå jämställdhet.

/Jenny Johansson

Mer information

13 Sep 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information