Bidragsstöd till organsiationer som driver debatter om EU

Med bakgrund av det misslyckade antagandet av en ny konstitution har kommissionen antagit plan D för demokrati, dialog och debatt. Detta för att stimulera till en bredare debatt mellan EU.s demokratiska institutioner och deras medborgare.

För uppfyllande utav denna plan tilldelar kommissionen bidrag till ansökande organisationer som arbetar med att stödja initiativ till ett ökat medborgerligt deltagande i debatter.

/Maria R

Läs mer:

Läs mer om ansökningsomgången

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information