CEMRs stadga för jämställdhet är nu klar

Den stadga för jämställdhetsarbetet i regionerna och kommunerna, A European Charter for Equality of Women and Men in Local Life, som CEMR arbetat fram är nu klar. Den kommer att presenteras officiellt på CEMRs generalförsamling i Innsbruck 10-12 maj, då den väntas röstas igenom.

Syftet med stadgan är att sporra lokala och regionala myndigheter runt om i Europa att binda sig till att utföra bestämda åtgärder för jämställdheten på alla områden på den lokala nivån. Nu kan även lokala och regionala myndigheter underteckna stadgan. Besök CEMRs hemsida för mer information.

/Sofia

Läs mer:

Hemsida

 

 

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information