Daphne III – för att bekämpa våld mot utsatta grupper

Kommissionen har föreslagit nästa steg av Daphneprogrammet som främst syftar till att bekämpa våld mot barn och kvinnor. Europaparlamentet stödjer förslaget men vill öka budgeten med 10 miljoner till 125 miljoner euro för perioden 2007-2013. Detta riskerar att leda till en konflikt med Ministerrådet eftersom det rör sig om ett medbeslutandeförfarande.

Tanken bakom de två tidigare Daphneprogrammen har varit att stödja våldsbekämpning och skapa en ökad medvetenhet hos allmänheten om förebyggandet av våld mot barn, ungdomar och kvinnor. Daphne III ska utöver detta även omfatta åtgärder som riktar sig till kvinnor i befolkningsgrupper med kulturella särdrag eller i etniska minoritetsgrupper.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information