Det nya socialfondsprogrammet är godkänt!

Socialfonden (ESF) utgör tillsammans med regionalfonden (ERUF) och sammanhållningsfonden en del av EU:s strukturfonder.

Pengarna från socialfonden (ESF) ska gå till projekt som stärker individens ställning i arbetslivet och bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Projekten kan antingen riktas mot kompetensutveckling av sysselsatta eller åtgärder för dem som har allra svårast att få ett arbete.

Förberedelserna inför programstarten pågår nu inom Svenska ESF-rådet och i november räknar man med att göra de första utlysningarna av projektansökningar i de åtta socialfondsregionerna.

/Maria Didi

Länk till ESF-rådets webbplats

01 Okt 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information