EU-ministern i dialog med länets politiker

- Dagens möte i Umeå är det elfte av 20 under min dialogturné Samtal Europa. Jag har fått med mig många bra frågor och synpunkter som bidrar i mitt fortsatta arbete inför Sveriges ordförandeskap och EU:s fortsatta utveckling, säger EU-ministern.

Länets politiker gjorde en återkoppling till förra veckans Europaforum Norra Sverige i Skellefteå, då de fyra nordligaste länen diskuterade viktiga strategiska frågor för norra Sverige med en EU-anknytning. Länets tre rapportörer, Ewa-May Karlsson (c), Erik Bergkvist (s) samt Harriet Classon (s), förde fram Europaforums ståndpunkter angående EU:s sammanhållningspolitik, kommunikation- och infrastruktursatsningar, samt aktuella energi-, miljö- och klimatfrågor.

Särskilt vikt lades vid att framhäva Botniska korridorens betydelse för Sverige och Europa och att den bör ingå i EU:s 30 prioriterade projekt som de nationella regeringarna ska prioritera inom en snart framtid.

I samband med diskussionen kring EU:s nya fördrag påminde Ewa-May Karlsson om att både i anslutningsfördraget från 1995 och i den nya fördragstexten (artikel 158), ges en speciell status till regioner med geografiska handikapp som perifert läge, glesbefolkade områden och kargt klimat.

EU-ministern mottog också en inbjudan till det tolfte Europaforum Norra Sverige, som äger rum i Örnsköldsvik 13-14 mars 2008.

Medverkade på mötet gjorde även Elmire af Geijerstam, chef för Sveriges kommuner och landstings (SKL) Internationella beredning, som framhöll att minst 60% av alla kommunfullmäktigebeslut har en direkt eller indirekt EU-koppling, och illustrerade detta genom exempel från Umeå kommuns senaste föredragningslista till fullmäktige.

För mer information:

Erik Bergkvist (s), Västerbottens läns landsting: 070-618 68 55
Ewa-May Karlsson (c), Vindelns kommun: 070-663 64 94
Harriet Classon (s), Skellefteå kommun: 070-626 74 60
Mikael Persson, pressekreterare för Cecilia Malmström: 070-308 44 06

/RW

01 Nov 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information