EU-rapport om integration av immigranter

Rapporten avser immigranternas möjligheter att delta i det europeiska samhället. Detta utreds genom att titta på sex olika nyckelområden: tillgång till arbetsmarknad, återförening med familj, permanent uppehållstillstånd, politiskt deltagande, möjligheter till medborgarskap och skydd från rasism och diskriminering. Rapporten visar att möjligheterna till permanent uppehållstillstånd är goda i EU:s medlemsländer, men att betydligt mer kan göras för att öka både det politiska deltagandet och möjligheterna till medborgarskap.

Med undantag för Danmark ligger de nordiska länderna i topp i undersökningen, medan integrationen fungerar sämst i Lettland, Cypern, Österrike, Grekland och Slovakien. Undersökningen är inte ämnad att kritisera enskilda länder, utan för att ligga som underlag för diskussion om hur integrationen kan fungera bättre. För nuvarande uppskattas antalet icke-europeiska immigranter i EU till cirka 20 miljoner.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

 

18 Okt 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information