Frankrike vill se en reform av CAP

Sarkozy menar att jordbrukare ska kunna försörja sig själva på priserna, istället för att staten ska gå in och subventionera. Därmed indikeras ett skifte från subventionering till garantier för högre marknadspriser. Sarkozy annonserade att frågan kommer att prioriteras under det franska ordförandeskapet som tar vid under andra hälften av 2008.

/Anna-Karin

Läs mer


12 Sep 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information