Internationella kvinnodagen i parlamentet

Parlamentet uppmärksammar internationella kvinnodagen den 8 mars genom att se över den nu gällande jämställdhetslagstiftningen. Detta med jämställdhetsutskottets ordförande Anna Záborskà, kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionärerna Franco Frattini och Vladimir Spidla.

Man arrangerar också ett seminarium om tvångsprostitution i samband med sportarrangemang; Rött kort till tvångsprostitution. Bland andra Margot Wallström, ovan nämnda kommissionärer, Per Ravn Omdal från UEFA samt representanter för NGO:s som arbetar mot prostitution kommer att delta. Det finns även möjlighet att följa seminariet via parlamentets hemsida. Seminariet startar 12.30 och väntas pågå till 14.30.

/Sofia

Läs mer:

Internationella kvinnodagen i parlamentet
Parlamentets hemsida

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information