Kommissionär Danuta Hübner deltar i en nordisk konferens om kvinnligt företagande

Under konferensen ligger ett särskilt fokus på resurscentrum för kvinnor. Resurscentrumens uppgift är att stärka kvinnors ställning, att vara en neutral mötesplats för nätverksgrupper för kvinnor och att ge dem råd om hur de kan genomföra sina projekt eller affärsidéer.  Enligt reglerna för de nya sammanhållningsprogrammen för 2007-2013 måste medlemsstaterna samarbeta med olika partners för att främja jämställdhet under hela programplaneringen.

Kvinnligt företagande ges stor betydelse i sammanhållningsprogrammen. I den strategiska analysen för Sveriges operativa program anges till exempel behovet av att öka antalet kvinnliga företagare och bättre utnyttja kvinnors kompetens som företagsledare. Utöver det allmänna målet om jämställdhet har de svenska programmen också satt upp specifika mål, som att 40 % av de nya företagen ska ägas av kvinnor.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

19 Okt 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information