Kommissionen vill minska jordbruksstödet

Det preliminära förslaget innebär att 13 procent av jordbruksfonderna ska gå till glesbygdsstöd istället för till jordbruk och produktion. Tidigare har en höjning till 10 procent aviserats, från den nuvarande nivån på 5 procent.

EU-kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, Mariann Ficher Boel, ska den 20 november presentera planerna för en omfattande förändring av jordbrukssektorn. För närvarande upptar jordbrukssektorn 40 procent av EU:s gemensamma budget.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

19 Sep 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information