Ny ansökningsomgång inom ramen för PROGRESS

Den europeiska kommissionen har utlyst en ny ansökningsomgång for det kommande PROGRESS-programmet för sysselsättning och social solidaritet. Ansökningsomgången är öppen för icke-vinstdrivande nätverk på europeisk nivå som arbetar för att motverka diskriminering, främja likhet mellan könen eller främja integrationen av funktionshindrade i samhället.

Sista ansökningsdag är den 17 november, 2006.

/Maria Didi

Läs mer:

Ansökningsformulär

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information