Ny arbetsplan för jämställdhetsarbetet i EU

Kommissionen har presenterat en ny arbetsplan för jämställdhetsarbetet i EU, "Roadmap for equality between men and woman 2006-10". Planen innehåller 21 olika aktiviteter på hur EU ska tackla ojämlikhet inom EU. Dessa ska genomföras under de kommande 5 åren. Syftet med planen är att minska lönegapet mellan kvinnor och män, främja en bättre balans mellan arbete och privatliv, arbeta mot våld och trafficking, stödja budgetering av jämställdhets pengar och främja jämställdheten både inom och utom EU:s gränser.

Kommissionen presenterar även ett förslag om att sätt upp ett europeiskt institut för jämställdhet, med en budget på 50 miljoner euro. Institutet ska granska all existerande jämställdhets lagstiftning inom EU, höja medvetandet om jämställdhets frågor, försäkra sig om att man inom alla politik områden tar hänsyn till jämställdhet och tvinga fram bättre statistik.

Eurostat kommer samtidigt ut med den senaste statistiken för kvinnor i EU:s 25 medlemsländer, där man visar på skillnader och likheter mellan kvinnor och män i EU. Läs mer på länken nedan!

/Sofia

Läs mer:

Pressrelease
Eurostats statistik
Kommissionens jämställdhetspolicy

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information