Ny expertgrupp ska utreda diskriminering mot minoriteter

Kommissionen har tillsatt en expert grupp som ska analysera den sociala inkluderingen av etniska minoriteter i EU. Gruppen tillsattes mot bakgrund av EU:s strategi för att hantera diskriminering. Man vill lägga fokus på att lyfta fram goda exempel på hur man kan inkludera etniska grupper som känt sig diskriminerade in på arbetsmarknaden, samt andra koncept som fungerar inom området. Gruppen kommer att arbeta utifrån en ny studie gjord av kommissionen men också utifrån erfarenheter från existerande EU program, som till exempel EQUAL. Innan slutet på 2007 ska expert gruppen rapportera tillbaka till kommissionen med en utarbetad policy rekommendation om hur EU ska möta problemen som minoritets grupper kan möta på arbetsmarknaden och i det sociala livet.

Man kommer även att anordna workshops under året under projektet SOLID. För mer information om initiativet och arrangemangen, se länken nedan.

/Sofia

Läs mer:

Expert group
SOLID

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information