Nya Östersjöprogrammet!

Över 500 personer från samtliga EU-länder deltog vid denna konferens. En kort sammanfattning av Programmet ser ut som följer:

 - Programmet löper under perioden 2007-2013

- Målsättningen är att Östersjöregionen ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och investera i.

- Alla länder runt Östersjön samt Vitryssland, Norge och nordvästra Ryssland kan delta i programmet.

- Offentliga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt.

- Privata företag kan delta, men då med egen finansiering.

- Åtminstone 3 organisationer från minst 3 olika länder kan bilda ett partnerskap.

- Totalt är 236 miljoner EURO avsatta för programmet.

- För godkända projekt är EU-finansieringen för svenska partners 75%.

- För Baltiska partners samt Polen är EU-finansieringen 85%.

- För Ryska och Vitryska partners är EU-finansieringen 90%.

För ytterligare information se: http://www.bsrinterreg.net/

/RW

14 Maj 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information