Nytt Program för Inter-regionalt samarbete!

En kort sammanfattning av läget i det nya INTERREG IV C programmet ser ut som följer:

- Programmet kommer att att fokusera på Lissabon och Göteborgsagendan, där de 2 prioriterade områdena är definierade som:

* Innovation och kunskapsekonomi

* Miljö och säkerhetsfrågor

- Totalt är 321 miljoner EURO avsatta för programmet under perioden 2007-2013.

- Till skillnad från det tidigare programmet (INTERREG III C) så kommer endast 1 sekretariat (placerat i LIlle, Frankrike) att finnas.

- Programmet kommer att lanseras under en konferens i Lissabon den 20-21 september 2007, då även det första ansökningstillfället kommer att utlysas.

- EU-finansieringen för svenska partners kommer att vara 75%.

- Förutom en traditionell ansökningsprocedur, kommer även ett s.k. ""Fast track"" initiativ att lanseras. Här kommer Kommissionen att själva välja ut regioner som erbjuds att delta i olika kompetensnätverk.

För ytterligare information se: http://www.interreg3c.net

/RW

14 Maj 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information