Ökad spridning av EU handlingar

Sedan 1 oktober, 2004 blev Eurostats (EU:s statistikbyrå) databaser gratis tillgängliga via Internet. En fri tillgång till deras tjänster har bidragit till att Eurostat nu har lättare att uppfylla rollen att vara en institution som förmedlar allmän service. Mer än 300 miljoner uppgifter från olika sektorsområden finns tillgängliga på deras hemsida.

Implementeringen av policyn om fri spridning visar på en klar ökning av Eurostats tjänster. Besökare på denna sida når idag en siffra på nästan 1 miljon användare i månaden. Nerladdningar av tillgängliga dokument har sexdubblats och man räknar nu med en siffra på nästan 300 000 nerladdningar i månaden.

Eurostat samarbetar med andra statistikbyråer i Europa, i Sverige finns denna funktion på statistiska centralbyrån.

/Maria R

Besök dessa sidor du också

Läs mer:

Eurostats hemsida
Statistiska Centralbyrån
Europeiska Informationsföreningen

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information