Påverka EU:s budgetutformning!

Europeiska kommissionen har presenterat en rapport som ska ligga till grund för EU:s budgetöversyn, kallad "Reforming the budget, changing Europe". Nu inbjuds alla berörda att delta i diskussionen om EU:s framtida prioriteringar. Hur ska tillgängliga resurser användas på bästa sätt? 

Passa på och delta i debatten! Skicka ditt bidrag till budget-review@ec.europa.eu

Läs mer

/Anna-Karin Lundström

 

 

 

 

12 Sep 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information