Regionalt ansvar för jämställdhet inom idrott

Dessa fysiskt inaktiva grupper löper större risk att drabbas av sjukdomar, då en stillasittande livsstil är nära sammankopplat med ohälsa. Det menar regionkommittén som i en rapport föreslår policy-rekommendationer för frågor som rör ålder, handikapp, sexualitet, kön, etnicitet och religionstillhörighet.

I rapporten rekommenderas ett ökat lokalt och regionalt ansvar för dessa frågor. Tjänstemän och idrottsledare på lokal och regional nivå har till exempel ett stort ansvar för att undvika en könsstereotypisk indelning inom barn- och ungdomsidrotten. 

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

24 Okt 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information