Registrera dig till Open Days 2007

På den officiella hemsidan för Open Days finner du information om samtliga seminarier och workshops. På hemsidan finns även en sökmotor tillgänglig vilket gör det lätt att finna de seminarier som är av intresse.

North Sweden ingår tillsammans med bland annat East Sweden i konglomeratet "The Creative Sector Makes It Happen!".

/Maria Didi

Registrera dig här

11 Jul 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information