Skärpta krav på EU:s jämställdhetsarbete

En uppmaning till kommissionen angående EU:s färdplan för jämställdhet 2006-2010 betonar parlamentarikerna att principen om lika lön för kvinnor och män måste moderniseras. I nuläget är fler kvinnor än män arbetslösa och i genomsnitt tjänar kvinnor i EU 15 procent mindre än männen. 

Utöver detta anser parlamentarikerna att antalet pappor som tar ut pappaledighet måste öka och pappaledighet bör införas i hela EU. Dessutom har det satts upp ett mål om att nio av tio barn mellan 3 år och skolålder ska ha möjligheten att gå på dagis år 2010. Ledamöterna efterlyser även nya regler och obligatorisk registrering av könsstympning och understryker vikten av att minska våldet mot kvinnor och barn.

/Maria Didi

Läs mer

14 Mar 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information