Youth in Action – Nytt EU-program

Youth in Action är ett nytt EU-program inom ungdomsområdet. Programperioden sträcker sig mellan 1 januari 2007 och 31 december 2013 och budgeten är fastställd till 885 miljoner euro. Den främsta målgruppen för programmet är unga människor i åldrarna 15-28.

Programmets generella målsättning är att:
• Bidra till att öka kvaliteten i stödsystem för ungdomsaktiviteter samt öka förmågan hos det civila samhällets organisationer som verkar inom ungdomsområdet.
• Skapa solidaritet och tolerans mellan unga människor i olika länder.
• Främja unga människors aktiva medborgarskap.
• Främja ömsesidig förståelse mellan unga människor i olika länder.
• Främja europeiskt samarbete inom ungdomsområdet.

/Maria Didi

Läs mer:

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information