AER Innovation Award

AER:s utmärkelse syftar till att hedra det arbete som regionala myndigheter utför för att stimulera och implementera innovativa projekt i regionen. Målsättningen är att främja ett utbyte av goda exempel och visa hur regioner kan medverka till en ekonomisk välfärd i Europa.

Ansökan ska vara AER tillhanda före 30 juni, 2008. Vinnaren utses under AER:s generalförsamling i Tammerfors den 14 november i år. 

AER Innvovation Award

/Maria Didi

05 Jun 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information