Europaparlamentet efterfrågar lika lön för kvinnor och män

Då de senaste åren knappt medfört någon minskning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män uppmanar parlamentsledamöterna nu Europeiska kommissionen att se över den gällande lagstiftningen innan slutet av nästa år.

Europaparlamentet rekommenderar bland annat att obligatoriska och offentliga lönegranskningar införs på företag. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas också att utfärda sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer redan fastställda bestämmelser.

/Andrea Bohman

19 Nov 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information