Internationella kvinnodagen lockar framgångsrika ledare till Bryssel

Kvinnor har lyckats bli viktiga aktörer i att stödja human säkerhet på lokal nivå och förhoppningen är att denna styrka ska leda till en utökad delaktighet i nationell och global beslutsfattning. EU står idag inför nya utmaningar, såsom klimatförändringarna och brist på energisäkerhet, i detta skede är det viktigt att kvinnors respons till dessa utmaningar uppmärksammas.

Läs mer.

/Huda zaid 

05 Mar 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information